Privacy Policy

Copyright

Gegevens die op deze website afgebeeld zijn, zijn eigendom van of in licentie bij Backup Concept en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Hieronder zijn begrepen: producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Deze mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Backup Concept. Als kopiëren, reproduceren of distributie noodzakelijk is om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten, geldt bovenstaande niet.

Disclaimer

Wij streven ernaar alle informatie op onze website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. Alle informatie op deze website wordt daarom onder voorbehoud verstrekt. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Backup concept en aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website. Dit geldt ook voor informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website van Backup Concept. Backup Concept mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. Backup Concept is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.

Uw privacy en veiligheid

Uw privacy en veiligheid vinden wij belangrijk. We beschermen en behandelen uw persoonsgegevens daarom uiterst zorgvuldig. In alle gevallen houden we ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u informatie of offertes aanvraagt, hebben we uw gegevens nodig. Deze gebruiken we om de diensten zo goed mogelijk te leveren. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om u specifieke informatie te sturen enof nieuwsbrieven te verzenden.

Anti spam policy

U ontvangt deze alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Ongewenste post, daar houden we niet van. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment uitschrijven. In onze anti-spam policy leest u hoe wij ervoor zorgen dat u geen ongewenste e-mail van ons ontvangt. Backup Concept stuurt nooit ongevraagd e-mail. Alleen wanneer we van u toestemming hebben, ontvangt u van ons e-mails. Wij houden een register bij van alle e-mailadressen waarvan de eigenaar toestemming heeft gegeven om onze e-mails te ontvangen. Staat uw e-mailadres niet in dit register, dan ontvangt u geen e-mail van ons.