Persoonsbeveiliging

Afhankelijk van onze levensomstandigheden en financiële status, worden wij bedreigd door risico’s van uiteenlopende aard en omvang. Succes, rijkdom en sociale prestige kan veel voordelen met zich meebrengen, maar tevens berekenbare risico’s en gevaren. Particuliere beveiligingsmanagement, waaronder individuele preventieve maatregelen, biedt bescherming tegen geplande en willekeurige misdaad.

Ondanks betere kennis voelen sommige klanten zich niet op hun gemak met een beveiligingspartner aan hun zijde, alhoewel zij het hoogste niveau van bescherming nodig hebben. Voor deze groep klanten hebben wij modulaire oplossingen ontwikkeld die aan hun persoonlijke situatie zijn aan te passen. Deze oplossingen garanderen maximale privacy.

In deze tijd is het nemen van persoonsbeveiliging geen taboe meer. Nederland, het land dat wordt geroemd om zijn tolerantie en vrijheid van meningsuiting, wordt de laatste tijd opgeschrikt door een aantal afschuwelijke gebeurtenissen. De maatschappij verhard en de dreiging van terroristische aanslagen wordt steeds groter. Politici, artiesten en particulieren laten zich steeds vaker bijstaan door een persoonsbeveiliger.

Persoonsbeveiliging kan op verschillende manieren worden toegepast

  • Preventieve Observatie
  • Persoonsbegeleiding
  • Security chauffeur (gepantserd vervoer)
  • Security chauffeur in combinatie met een persoonsbeveiliger
  • Residentie beveiliging
  • Team van persoonsbeveiligers

Afhankelijk van het dreigingsniveau wordt in overleg bepaald hoe de persoonsbeveiliging wordt ingericht. Uitgangspunt is uw eigen veiligheidsgevoel. Dit is altijd subjectief. Wat u als onveilig ervaart kan een ander als veilig voelen. Uw gevoel is dus leidend bij de keuze van de vorm van persoonsbeveiliging.

De invulling van de persoonsbeveiliging gebeurt altijd in nauw overleg met de betrokkenen en kan variëren van een security chauffeur tot een compleet beveiligingsteam.

Wij adviseren u over veiligheid in de breedste zin van het woord en kunnen tevens faciliteren daar waar gewenst.