Opleiding Predictive Profiling

Predictive Profiling mag op steeds meer belangstelling rekenen van organisaties die op zoek zijn naar een andere, meer proactieve wijze van beveiligen. Deze training is bedoeld voor medewerkers, security personeel, leidinggevenden, opsporingsambtenaren, kortom iedereen die direct contact heeft met klanten of bezoekers en iedereen die een veiligheidsverantwoordelijkheid draagt. Predictive Profiling is toepasbaar door iedereen en op nagenoeg elke locatie. Van internationaal vliegveld tot schoolplein, van stationshal tot (overdekt) winkelcentrum, van openbare ruimte tot woonerf.

Inhoud Opleiding Predictive Profiling

 • Praktijk gericht trainen van medewerkers in Predictive Profiling
 • Aanleren van dreiging georiënteerde security assessment methodes
 • Aanleren van proactieve gespreks- en interventie technieken
 • Kennis over kansen en bedreigingen van moderne digitale technieken en mogelijkheden

Door het herkennen van mogelijke dreigingsindicatoren en het aanleren van een positieve en proactieve benadering van klant of bezoeker, kunnen misdrijven en aanslagen, maar ook agressie en geweld worden voorkomen, of in de kiem worden gesmoord.

Door het toepassen van Predictive Profiling wordt de algemene veiligheid op een kostenefficiënte wijze merkbaar en effectief verhoogd.

INHOUD

 • De principes van Predictive Profiling
 • A.M.O. Adversarial Methods of Operation = werkwijzen van de tegenstander
 • Afwijkend gedrag en dreigingsindicatoren vroegtijdig signaleren en herkennen
 • Proactief reageren op dreigingen en afwijkend gedrag
 • Crimineel gedrag voorkomen
 • Gesprekstechnieken
 • Identiteitsfraude en dekmantels
 • Informatie in de 21e eeuw
 • Waarom is Predictive Profiling meer klantvriendelijk?
 • Diverse praktijkvoorbeelden en interactief oefenen met trainingsacteurs

PRAKTIJK TRAINING

De training heeft een theoriebasis maar de nadruk ligt op toepassingen in de praktijk. Daarom wordt deze workshop zo interactief mogelijk gegeven aan de hand van oefeningen, rollenspellen en case studies. Door het inzetten van gespecialiseerde acteurs bootsen we diverse situaties uit de dagelijkse praktijk na. Hierdoor leren cursisten hun gedrag ook praktisch toe te passen.

IN-COMPANY BIJ U OF BIJ ONS OP LOCATIE

Wij bieden deze opleiding op In-Company basis aan. Het programma wordt in nauw overleg met de opdrachtgever vastgesteld. In- Company trainingen vinden -naar keuze- op locatie van de opdrachtgever of op ons opleidingsinstituut te Arnhem plaats.

NIVEAU

In-Company: het niveau wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.

Open inschrijving: het niveau wordt vastgesteld op basis van de achtergrond (kennis en ervaring) van de deelnemers.

VOOROPLEIDINGSEISEN

Om met deze opleiding te starten is geen specifieke vooropleiding vereist.

INFORMATIE

Voor meer informatie over deze training kunt u vrijblijvend contact opnemen met Backup Concept via info@backupconcept.com of telefonisch via 06 – 81154156

*Predictive Profiling is een in Israël ontwikkelde methodiek om terroristische activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen. Een mogelijk dreiging wordt in een vroeg stadium herkend. Door toepassing van intelligente interventie technieken wordt op een klantvriendelijke wijze de mogelijke aanslag of het misdrijf gestopt of voorkomen. Dreiging georiënteerd waarnemen en proactief menselijk handelen zijn de succesfactoren van deze methodiek.