Family Office Service

Wie helpt mijn gezin als het gaat om veiligheid?

Technologische ontwikkelingen

De komst van het internet, denk daarbij aan Google Earth, weblogs, Social Media etc., de toegankelijkheid van openbare registers zoals het Kadaster en de Kamer van Koophandel, maken dat het steeds eenvoudiger wordt om mensen in hun privé-omgeving te benaderen en lastig te vallen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De toenemende maatschappelijke discussie rondom het thema “verrijking” en de afgunst die daardoor wordt gewekt, leidt tot ongewenste incidenten.

Succesvolle ondernemers hebben hun status en maatschappelijke positie te danken aan hun ondernemingszin en zakelijk inzicht. Daarbij is het nemen van ingecalculeerde risico’s, voor hen een vanzelfsprekendheid. Wij noemen dit de zogenaamde “handelsrisico’s”. De kans dat ondernemers en hun gezin slachtoffer worden van ongewenste incidenten is verre van denkbeeldig. In die situaties spreken wij van “niet-handelsrisico’s”. Voorbeelden hiervan zijn: diefstal, fraude, ontvoering, gijzeling, afpersing, corruptie etc.

Het Family Security Office biedt u gegarandeerde zekerheid en continue aandacht voor risico’s, zoals: de veiligheid van uw gezin, de beveiliging van uw woning en/of voertuigen. Het Family Office Service is gestoeld op een drietal pijlers, te weten:

  • pro-actief: het inzichtelijk maken van potentiële risico’s en aangeven hoe daar op te anticiperen;
  • reactief: in geval van een incident gegarandeerde adequate en professionele hulp bieden;
  • curatief: het onderzoeken van een incident op basis waarvan verbetermaatregelen genomen kunnen worden.

Onderdelen van het Family Security Office zijn o.a.:

  • Tweemaal per jaar een persoonlijk onderhoud om het risicoprofiel van de familie te evalueren.
  • Het coördineren van uw beveiliging- / veiligheidszorg; directe reactie bij een incident.
  • 24-uurs bereikbaarheid & beschikbaarheid.
  • Een vast aanspreekpunt voor de familie.

Het zou ons een genoegen zijn om namens u contact op te nemen! Wij adviseren u over veiligheid in de breedste zin van het woord en kunnen tevens faciliteren daar waar gewenst.