Corporate Security

Over Corporate Security

Ondernemingen worden aan veel verschillende risico’s blootgesteld. Potentiële risicohaarden als natuurlijke verschijnselen, het uitvallen van datanetwerken en energienetwerken, sabotage alsook criminele of terroristische aanvallen kunnen de prestaties van een onderneming aanzienlijk beïnvloeden.

Bescherming tegen risico’s vereist een aanzienlijke vooruitziende blik en organisatorische voorzorgsmaatregelen om op het ergste geval voorbereid te zijn.

In geval van schade zouden deze potentiële gevaren niet alleen hoge kosten met zich meebrengen, maar in het ergste geval zouden zij kunnen leiden tot onderbreking of het volledig uitvallen van de zakelijke activiteiten of zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen.

Het is in het belang van elke onderneming om risico- en crisismanagement te implementeren om onmiddellijk de juiste actie te ondernemen.

Risicomanagement

Risicomanagement houdt in de systematische identificatie en evaluatie van risico’s, alsook het beheersen van de reacties naar aanleiding van de geïdentificeerde risico’s.

Risicomanagement omvat:

• Identificatie van risico’s
• Evaluatie van risico’s
• Ontwikkeling van een risicomanagementstrategie
• Ontwikkeling van een crisismanagementstrategie
• Minimalisering van risico’s – preventieconcepten
• Risicobeheersing – evaluatie van elk risico

Crisismanagement

Crisismanagement verwijst naar de systematische aanpak van crisissituaties. Dit impliceert identificatie en analyse van crisissituaties, ontwikkeling van strategieën (tenzij reeds ontwikkeld binnen het risicomanagement) alsook de implementatie van tegenmaatregelen om de crisis te beteugelen.

Crisismanagement omvat:

• Het opzetten van een crisisteam
• Het trainen van crisisteam
• Het trainen van incidenten en ontruiming

Wij adviseren u over veiligheid in de breedste zin van het woord en kunnen tevens faciliteren daar waar gewenst.